FMK UTB / Zlín
ITF FPF SU / Opava
FU OU / Ostrava
FUA TUL / Liberec
FUD UJEP / Ústí nad Labem
FaVU VUT a HF, DF JAMU / Brno
EN

Umění volá!

3D prohlídka expozice

Výstava představuje umělecké školy, které se nacházejí mimo centrum kulturního, společenského nebo ekonomického dění v České republice. Přesto, anebo právě proto tyto umělecké školy významně ovlivňují atmosféru a chod měst, ve kterých působí, a zároveň se charakter měst promítá do atmosféry těchto škol. Okolnost, že se umělecká škola nachází mimo centrum, je v některých ohledech omezující, ale zároveň vytváří neopakovatelný ráz a mimořádné podmínky. Výstava se snaží zdůraznit, že umělecké školy mimo centrum se mohou pochlubit skvělými výsledky v podobě nadějných talentovaných absolventů, a poukazuje na skutečnost, že umělecké školy nabízejí plnohodnotnou podobu vysokoškolského vzdělávání.

Zachycení specifické povahy jednotlivých uměleckých škol je obsaženo i v členění výstavy podle měst, ve kterých se školy nachází (Brno, Zlín, Ostrava, Opava, Liberec, Ústí nad Labem). Základem výstavy je kurátorský výběr diplomových prací studentů a studentek, kteří ukončili svoje studium v roce 2020. Každý „školní oddíl“ je doplněn prací vybraného pedagoga nebo pedagožky, který je se školou dlouhodobě spojen a je spolutvůrcem charakteru školy.

S ohledem na omezení spojená s pandemií COVID-19 je výstava pro veřejnost přístupná v podobě virtuálního modelu, kterým je možné procházet a pohlížet si vystavená uměleckými díly. Součástí virtuálního modelu je také několik překvapení, která zavedou návštěvníka do míst, kam se obvykle nedostane.

Umění volá!
Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9, Brno

Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové

Kurátor výstavy:
Rostislav Koryčánek

Kurátorská spolupráce:
Vladimír Birgus (ITF PFF SUO Opava), Adéla Dědová (DF JAMU Brno), Richard Fajnor (HF JAMU Brno), Helena Maňasová Hradská (FMK UTB Zlín), Tomáš Knoflíček (FU OU Ostrava), Jan Stolín (FUA TUL Liberec), Anna Vartecká (FUD UJEP Ústí nad Labem)

Grafické řešení:
Tereza Bierská, Nela Klímová

Architektonické řešení:
Ondřej Bělica / Gimonfu

Produkce výstavy:
Monika Šimková

Anglický překlad:
Radek Šimek

Web:
Honza Fňukal
Realizace virtuálního modelu výstavy:
Bwork s.r.o. Praha

Instalace výstavy:
Pavel Dvořák, Tomáš Plachký

Výstava je výstupem CRP MŠMT Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti jehož hlavním řešitelem je Fakulta výtvarných umění VUT.

Řešitel projektu:
Milan Houser FaVU VUT

Poděkování za zapůjčení uměleckých děl:
hunt kastner gallery, Galerie Peron

Všechny grafy a statistiky použité ve vizuálu výstavy Umění volá! jsou pouze orientační.